Jahreshauptversammlung der Hammerschmiede-Innung Ndb./Opf.

Jahreshauptversammlung der Maler- und Lackierer-Innung Passau
14. September 2021
Jahreshauptversammlung der Metzgerinnung Passau – Unterer Bay. Wald
14. Oktober 2021
Jahreshauptversammlung der Hammerschmiede-Innung Ndb./Opf.